Chia Sẽ Curl Share Mới Nhất 2017

Chia Sẽ Curl Share Mới Nhất 2017

Demo wall : 

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1 : Up Curl lên Host
Bước 2 : Sửa Token Thành Token Tài Khoản Chứa Page
Bước 3 : Sửa ID $user Thành ID Cho Ac Cần Tăng Share
Bước 4 : Sửa Phần Điền ID tài khoản muốn tăng share tại đây Thành ID Facebook Chưa Page
Bước 5 : Save Lại Ròi Chạy CronPost a Comment

0 Comments