Tuesday, October 31, 2017


Hủy lời mời kết bạn đã gửi đi

1.Truy cập vào đây Hủy lời mời kb đã gửi đi
2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
 Code: 
javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hoàn tác'){x[i].click();}};

Chúc các bạn thành công!