Hướng dẫn hủy nhanh & hàng loạt lời mời kết bạn trên fb đơn giản bằng code


Hủy lời mời kết bạn đã gửi đi

1.Truy cập vào đây Hủy lời mời kb đã gửi đi
2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
 Code: 
javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hoàn tác'){x[i].click();}};

Chúc các bạn thành công!


Post a Comment

0 Comments