Wednesday, November 8, 2017

Hướng dẫn tạo khiên facebook 


Lâu không ra bài rồi nhỉ, còn nhớ z0mbie không? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo khiên facebook