TUT FAQ Mạo Danh


Tut Rip FAQ Mạo Danh - Khiêm sexy
Hơi tốn clone tí nhé
- Bước 1 : Tạo khoản 3 cái clone ( Dùng Yahoo cho dễ tạo hơn gmail )
- Bước 2 : Fake ip ( Uk ) + ngôn ngữ
Clone 1 : Mỹ
Clone 2 : Hin-di
Clone 3 : Hàn
- Bước 3 : Vào wall victim báo cáo

Clone 1 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Ảnh khỏa thân khiêu dâm
Clone 2 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Gợi dục

Clone 3 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Khác

- Bước 4 : Vẫn giữ ngôn ngữ như thế nhé
để vào link này https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
- Bước 5 :
Dòng 1 điền email
Dòng 2 điền tên victimn
Dòng 3 link victim
Dòng 4: Viet Nam
Chọn : có
Rồi lên google kiếm 1 bài viết về hiếp dâm gì gì đó . Xong để vào
- Bước 6 : Thần chú
+ Mỹ :
- I'm having a criminal pedophile! Facebook team Please please help me with this person probably was aimed at me to make the map palsy behavior, because people are being hunted I am afraid he will harm my honor and my family! Mong team Facebook user account, please lock this, ~ Thank team Facebook .

+ Hin-di :
- मैं एक आपराधिक pedophile आ रहा है! फेसबुक टीम कृपया कृपया, इस व्यक्ति को शायद मुझे उद्देश्य से किया गया नक्शा पक्षाघात व्यवहार बनाने के साथ मेरी मदद करो, क्योंकि लोगों को शिकार किया जा रहा है मुझे डर है कि वह मेरे और मेरे परिवार के सम्मान को नुकसान होगा हूँ! मोंग टीम फेसबुक उपयोगकर्ता खाते, यह ताला कृपया, ~ धन्यवाद टीम फेसबुक .

+ Hàn :
- 나는 범죄 소아 성애 병자가 있어요! 사람들은 나는 그가 나의 명예와 내 가족을 해칠 두려워 사냥되기 때문에 페이스 북 팀은, 아마지도 마비 동작을 만들기 위해 나를 목표로 한이 사람과 저를 도와주세요 제발! 몽 팀 페이스 북 사용자 계정,이 고정하세요 ~ 팀 페이스 북 감사 .

Post a Comment

0 Comments