TUT REPORT 808 XIÊN VERY

- SHARE TUT REPORT 808 (Xiên very )

- Đầu Tiên các bạn vào google tải phần mền fake ip :)
CLICK VÀO ĐÂY
- Thứ 2 fake ip Hà lan hoặc + úc + hungary và ngôn ngữ hungary
- Thứ 3 Vào link 808 : CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TỚI LINK 808
- điền theo thứ tự : Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn => Không => Vâng, tôi là người đang bị mạo danh
- điền all vào :) ô thông tin bổ xung là
- This person is impersonating me. facebook wish to review and delete it from facebook
Link ( URL ) ; Link victim
- Gửi cmnd và hóng <3
Đếu cần ngày sinh cx die nhé :D

Post a Comment

0 Comments