Check Point Xâm Phạm Loại Up CMND

Trong unlock thì bạn cần 2 cái là:
CMND: bạn cần học cái edit cmnd
Phần mềm fake ip trình duyệt:
Mình nghĩ nên dùng Geoproxy vì hola có khi fake ảo
Checkpoint ảnh thì mình không giải thích thêm nha mấy bạn
Fake ip: Nhật
Vào:  m.facebook.com nhập acc nó sẽ ra cp ngày sinh nếu không được đợi 5-7 ngày
Loại này là cpxp loại cmnd: Các bạn có 3 cách là up thẳng hoặc dùng link kháng
Vào tab ẩn danh xong vào LINK NÀY nhập tài khoản-pass nó sẽ qua dạng ảnh+tin nhắn ( nhưng cách này chỉ dùng đc với account bị khóa bằng pass cũ
Nếu up thẳng IP_NN Việt thì 3 ngày nó qua dạng ( các bạn tự xử lý như ở trên ) còn nếu fake ip_nn thì tùy trời ( trước minh fake ip Thái Lan nn US khoảng 5ph nó về )
Còn 1 cách là kháng link: Các bạn có thể kháng  1 trong 2 link sau :
Nhưng mình khuyên cách bạn nên up thẳng còn kháng link thì kháng link 2 còn link 1 tỷ lệ ra apps nguyên thủy rất cao

Post a Comment

0 Comments