[HTML] HTML là gì? Tìm hiểu và sử dụng HTML để thiết kế web

HTML là gì ? 
Tôi sẽ tóm tắt những ý chính nhất để những bạn đang tìm hiểu về website có thể hiểu HTML là gì ? 
- HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language
- HTML là những dòng chữ (có thể gọi là code) được viết nên bởi các phần mềm soạn thảo văn bản như: notepad, wordpad, notepad ++, editplus ... 
Một file HTML sẽ có 2 định dạng mở rộng là .html và .htm 

Ảnh html là gì?


Tại sao bạn phải học HTML ?
Mặc dù bạn có thể làm website hoàn toàn bằng những phần mềm thiết kế web như Dreamweaver, Fontpage nhưng bạn sẽ không biết rõ là website bạn bao gồm những cấu trúc dòng code như thế nào! Ví dụ như bạn muốn làm 1 banner hoặc 1 thanh menu để người dùng lựa chọn. Bạn phải hiểu rõ HTML để có thể tùy biến theo ý muốn của mình

Và điều quan trọng nhất, dù bạn có làm website bằng bất cứ ngôn ngữ nào (PHP, ASP,HTML ..v...) thì khi người dùng xem website điều hiển thị định dạng HTML. Vậy bạn phải hiểu rõ HTML là gì thì mới có thể bắt đầu làm website được. 

Tôi sẽ tóm tắt sơ qua về html. Còn để hiểu rõ và vận dụng, bạn phải thực hành thường xuyên mới có thể hiểu rõ hơn được.

1 file html luôn bắt đầu với và . Trong đó luôn luôn chia ra làm 2 phần chính là <head></head> và <body></body>

<html>
<head></head>
<body></body>
</html>

  • <head></head> - phần đầu code html : Đưa ra thông tin của trang web : tiêu đề website, mô tả website, người viết code, bộ gõ và font chữ website, các file được chèn vào website để vận hành. Những nội dung này chỉ hiện thị trên thanh địa chỉ, không hiển thị trên trình duyệt
  • <body></body> - phần thân code html : Hiển thị nội dung website. Bao gồm 3 phần chính:


<body>
<header>Phần đầu website</header>
<main>Nội dung website</main>
<footer>Phần cuối website</footer>
</body>

KẾT LUẬN : Những điều bạn cần nắm rõ về HTML 

  • Cấu trúc chính gồm 2 phần <head></head> và <body></body> , Bao phủ toàn bộ bằng <html></html>
  • Trong đó <body></body> để hiển thị nội dung website.


Ví dụ : 
<html>
<head>
<title>HTML quangcuongit.tk</title>
</head>
<body>
<header>Phần đầu website</header><br />
<main>Nội dung website : Thành lập website quangcuongit.tk
</main><br />
<footer>Phần cuối website</footer>
</body>
</html>

Post a Comment

0 Comments