Unlock mạo danh chất BY : NQC 2017 pro anymoré 100% nhã acc

Bước 1 kiếm 1 phần mềm fake ip sang bulgary + nn bulgary :
phần mềm hola hoặc geoproxy để fake ip nhé :))
Bước 2 vào link :
https://bg-bg.facebook.com/help/contact/183000765122339
https://bg-bg.facebook.com/help/contact/183190208381429 
https://bg-bg.facebook.com/help/contact/199052956872279

3 link này nhé 2p rep/
nếu unlock tạch 1 link thì nên lấy cmnd khác để unlock link thứ 2
mẹo là thế.


gữi info giống acc 5p sau rep lại :

hé lu open the nick for your father ok

<kèm cmnd>
chúc các bạn về all acc :v

Post a Comment

0 Comments