Wednesday, December 13, 2017

                                                                    DEMON LỖI :
BƯỚC 1 : VÀO https://mbasic.facebook.com/bugnub/?source=Footer&ref_component=mbasic_footer&ref_page=MHelpController&refid=6


RỒI TIẾP CHỌN DÒNG : Tin Nhắn Hoặc Cuộc Trò Chuyện

Rồi úp ảnh này lên :                                                         HÓNG 5P SAU LÀ HẾT NHÉ :))