200 link Contact Facebook 2017-2018

Dưới đây là tất cả các link Supports của FaceBook hỗ trợ!!!  :))

Đăng nhập: https://www.facebook.com/

Confirm Your Identity With Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Kháng nghị tài khoản bị vô hiệu hóa - Yêu cầu giấy tờ tùy thân (FAQ Tên Giả)
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 
Disabled - Ineligible (FAQ)
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 
Xác minh tên của bạn (Tên Giả)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 
Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (Úp Cmnd Veri)
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 
(Tên giả 13t)
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 
Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 
Report ~ Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911 
Report an Underage Child (South Korea & Spain) (Chưa Đủ Tuổi)
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 
Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603 
Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 
Report tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 
Report Suicidal Content(Tự Tử): https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423 
Báo cáo người phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights : https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 
Báo cáo tống tiền:https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371 
Rename ~ Please Verify Your Information: https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279 
Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621 
Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709 
Đổi tên(# Họ và tên): https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333 
Tên tôi không được chấp nhận(# Họ và tên (unlock tên giả)): https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 
Đổi tên theo ngôn ngữ: https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 
Tài khoản được tưởng nhớ ~ Liên hệ thừa kế: https://www.facebook.com/help/contact/498667593619501 
Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 
Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 
Yêu cầu tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238 
Yêu cầu tưởng nhớ: https://facebook.com/help/contact/651319028315841 
Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt  (unlock):https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098 
Requesting Content From a Deceased Person's Account (report nội dung ảnh): https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 
Đăng Ký ~ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 
Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận: https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831 
Phone Number Already Taken:https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667 
Phone Number Not Recognized (Không nhận dạng được số điện thoại): https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768 
Địa chỉ Email này đã được sử dụng: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 
Page ~ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn (Fanpage) : https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952 
Fanpage sang Trang cá nhân: https://www.facebook.com/help/205056142869433 
Mẫu báo cáo bản quyền:https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 
Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
Report Pages that Disappeared (Báo cáo Các trang Biến mất) : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666 
Report an Ad (Báo cáo quảng cáo): https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954 
Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090 
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650 
More ~ Xóa tài khoản của tôi: https://www.facebook.com/help/delete_account 
Tìm mật khẩu: https://www.facebook.com/help/contact/234405046615919 
Unlock Group: https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584 
Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195 
Báo cáo vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890 
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524  
Trợ giúp: https://www.facebook.com/support

Post a Comment

0 Comments