TUT UNL CHECKPOINT 72H 5S


[TUT] MỞ KHÓA CHECKPOINT 72H CHỈ 5S

       
Hôm nay mình chia sẻ TUT mở khóa checkpoint 72h về trong 5s do mình tự viết và mò ra.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản bị checkpoint 72h.

Bước 2: Vào các link sau:
               Link 751: http://123link.pw/ZsgjiBCA
               Link 907: http://123link.pw/dPpc7c
               Link 690: http://123link.pw/VGK22V

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin và nhấn gửi. chờ khoảng 5s đăng nhập vào lại acc và acc đã về.

#QUOCBAO

Post a Comment

0 Comments