TÙY CHỈNH LABELCHO BLOGSPOT

 Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thủ thuật tùy chỉnh Label cho blog thêm chuẩn SEO hơn
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Vào Blogger -> Bố Cục ->  Chỉnh sửa nhãn.
Bước 2: Tích chọn như hình bên dưới.

Bước 3: Lên thanh địa chỉ lấy ID Widget.
Bước 4: Vào Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML, làm như hình để chuyển đến vị trí của widget.
Bước 5: Thay thế đoạn code của phần Label thành đoạn code bên dưới.

 <b:widget id='Label1' locked='false' title='Nhãn' type='Label' version='1'>

     <b:widget-settings>

       <b:widget-setting name='sorting'>ALPHA</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='display'>LIST</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='selectedLabelsList'/>
       <b:widget-setting name='showType'>ALL</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='showFreqNumbers'>false</b:widget-setting>
     </b:widget-settings>
     <b:includable id='main'> 
<b:if cond='data:title'> 
<h2><data:title/></h2> 
</b:if> 
<div class='widget-content'> 
<select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:100%;color:#000;position:relative;width:100%;     margin:0;padding: 6px 8px 6px 10px;height: 40px;line-height: 20px;font-size: 15px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);-webkit-appearance: none;transition:border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s'> 
<option>Chuyên Mục Nổi Bật</option> 
<b:loop values='data:labels' var='label'> 
<option expr:value='data:label.url'><data:label.name/> 
(<data:label.count/>) 
</option> 
</b:loop> 
</select> 
<b:include name='quickedit'/> 
</div> 
</b:includable>
   </b:widget>
Ở trên mình đã hướng dẫn cho các bạn cách Tùy chỉnh label cho blogspot. Nếu có thắc mắc gì cứ để lại bình luận ở dưới, mình sẽ giải đáp ngay. 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi! 

Post a Comment

0 Comments