Saturday, June 9, 2018

TÙY CHỈNH LABELCHO BLOGSPOT

TÙY CHỈNH LABELCHO BLOGSPOT

 Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thủ thuật tùy chỉnh Label cho blog thêm chuẩn SEO hơn
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Vào Blogger -> Bố Cục ->  Chỉnh sửa nhãn.
Bước 2: Tích chọn như hình bên dưới.

Bước 3: Lên thanh địa chỉ lấy ID Widget.
Bước 4: Vào Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML, làm như hình để chuyển đến vị trí của widget.
Bước 5: Thay thế đoạn code của phần Label thành đoạn code bên dưới.

 <b:widget id='Label1' locked='false' title='Nhãn' type='Label' version='1'>

     <b:widget-settings>

       <b:widget-setting name='sorting'>ALPHA</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='display'>LIST</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='selectedLabelsList'/>
       <b:widget-setting name='showType'>ALL</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='showFreqNumbers'>false</b:widget-setting>
     </b:widget-settings>
     <b:includable id='main'> 
<b:if cond='data:title'> 
<h2><data:title/></h2> 
</b:if> 
<div class='widget-content'> 
<select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:100%;color:#000;position:relative;width:100%;     margin:0;padding: 6px 8px 6px 10px;height: 40px;line-height: 20px;font-size: 15px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);-webkit-appearance: none;transition:border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s'> 
<option>Chuyên Mục Nổi Bật</option> 
<b:loop values='data:labels' var='label'> 
<option expr:value='data:label.url'><data:label.name/> 
(<data:label.count/>) 
</option> 
</b:loop> 
</select> 
<b:include name='quickedit'/> 
</div> 
</b:includable>
   </b:widget>
Ở trên mình đã hướng dẫn cho các bạn cách Tùy chỉnh label cho blogspot. Nếu có thắc mắc gì cứ để lại bình luận ở dưới, mình sẽ giải đáp ngay. 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!