Thủ thuật tối ưu blogspot tăng tốc độ tải trang

Xin chào các blogger đẹp trai xinh gái. Nay mình xin chia sẻ các cách thủ thuật nhỏ dành cho blogspot đó là TĂNG TỐC ĐỘ TẢI TRANG (load nhanh và đạt kết quả tốt trên công cụ tìm kiếm google). Còn chờ gì nữa bắt đầu thôi.


hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Như được biết trong templates blogspot ở phần Mẫu > Chỉnh sửa HTML thì chúng ta có cấu trúc cơ bản các phần như sau.

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Và việc cơ bản để tối ưu tăng tốc độ tải trang cho blogspot theo cách của mình các bạn chỉ cần chỉnh sửa lại đôi chút phần bố cục này như sau.

<head> thay đổi thành &lt;head&gt;
</head> thay đổi thành &lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
 <body> thay đổi thành &lt;body&gt;
</body> thay đổi thành &lt;!--<body/>--&gt; hoặc &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
Sau đó tiến hành lưu mẫu và kiểm tra thì bạn sẽ cảm thấy tốc độ tải trang blogspot tăng điểm lên rất nhiều. Để kiểm tra tốc độ tải trang các bạn có thể kiểm tra tại đây.

Bước 2:  Tối ưu tốc độ tải blogspot bằng cách ẩn js. Mặc định của các đoạn js như thế này:
<script............></script>
Bây giờ chỉ cần thêm async='async' vào trong thẻ <script>  như bên dưới là được.
<script async='async' ........> </script>
LƯU Ý:
  - Không phải làm đoạn js nào cũng thêm async='async' vào mà bạn hãy xem xét nhưng đoạn nào không cần thiết hoặc quá nặng.
   - Không nên thêm vào thư viện js.
Bước 3:  
Tối ưu Link css, Font Awesome, Google Fonts và JavaScript.

Bước 4: Tối ưu hóa cache và DNS Prefetch

Bạn chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vào sau thẻ <head> là được.
<meta content='YOUR_ID' name='google-site-verification'/>
<meta content='YOUR_ID' name='yandex-verification'/>
<meta content='YOUR_ID' name='msvalidate.01'/>
<meta content='#019875' name='theme-color'/>
<meta content='text/javascript' http-equiv='Content-Script-Type'/>
<meta content='text/css' http-equiv='Content-Style-Type'/>
<meta content='vi' http-equiv='content-language'/>
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/>
<link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>

Lời kết

 Để tăng tốc một các tối ưu hơn nữa thì bạn có thể chuyển các đoạn JS nào cần ưu tiên vào sau thẻ <head> để được ưu tiên load trước giúp tăng tốc độ tải trang một cách tốt hơn. Chúc các bạn thành công.

Post a Comment

0 Comments