Lấy token Iphone full quyền bằng f12 không bị mất token, login được all web like sub


Sau những chấn động về việc Facebook bị hack làm rò rĩ thông tin người dùng. Mạng xã hội này đã quyết định khắc khe hơn về vấn đề bảo mật. Sau những lần Facebook liên tục update để chống lộ Token thì chúng ta không còn F12 và lấy Token Facebook được như trước nữa.
Ngày trước việc lấy Token được thực hiện rất dễ dàng. Chỉ cần mở Browser Console (F12). Sau đó Search cụm từ EAAA... là có thể tìm thấy được Token. Nhưng sau lần cập nhật bảo mật này của Facebook thì có vẻ như cách này không còn tác dụng.

các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập nick mình vào facebook sau đó nhấn phím F12
Bước 2: Chuyển qua tab Console và copy đoạn code phía dưới và dán vào sau đó nhấn enter

Code lấy token iphone:

var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var http = new XMLHttpRequest;
var data = new FormData();
data.append('fb_dtsg', fb_dtsg);
data.append('app_id', '165907476854626');
data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success');
data.append('display', 'popup');
data.append('access_token', '');
data.append('sdk', '');
data.append('from_post', '1');
data.append('private', '');
data.append('tos', '');
data.append('login', '');
data.append('read', '');
data.append('write', '');
data.append('extended', '');
data.append('social_confirm', '');
data.append('confirm', '');
data.append('seen_scopes', '');
data.append('auth_type', '');
data.append('auth_token', '');
data.append('default_audience', '');
data.append('ref', 'Default');
data.append('return_format', 'access_token');
data.append('domain', '');
data.append('sso_device', 'ios');
data.append('__CONFIRM__', '1');
http.open('POST', 'https://www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm');
http.send(data);
http.onreadystatechange = function(){
if(http.readyState == 4 && http.status == 200){
var token_ios = http.responseText.match(/access_token=(.*?)&/)[1];
var http2 = new XMLHttpRequest;
http2.open('GET', 'https://b-api.facebook.com/restserver.php?method=auth.getSessionForApp&format=json&access_token='+token_ios+'&new_app_id=6628568379&generate_session_cookies=1&__mref=message_bubble');
http2.send();
http2.onreadystatechange = function(){
if(http2.readyState == 4 && http2.status == 200){
var json_token_iphone = JSON.parse(http2.responseText);
var access_token = json_token_iphone.access_token;
prompt('Token Iphone', access_token);
}
}
}
}
Bước 3: Sau khi dán code vào và nhấn enter thì sẻ ra đoạn token như ảnh, các bạn chỉ cần nhấn Ctrl C là xong.

lời kết

Trên là bài viết hướng dẫn Lấy token Iphone full quyền bằng f12 không bị mất token, login được all web like sub mà đã xin mượn của anh Star Tỉnh. Chúc các bạn thành công!

Star Tỉnh

Post a Comment

0 Comments