PSD Ảnh Bìa + Typo Bài Hát Già Cùng Nhau Là Được - Tea, PC

       Già cùng nhau là được anh chưa mảnh tình vắt vai 
 Già cùng nhau là được em còn dại khờ mắt nai 
Già cùng nhau là được yên vui đi qua phú bần 
  Già cùng nhau là được đến khi hai ta “Tứ Tuần“
Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn PSD Ảnh Bìa và Typo Bài Hát Già Cùng Nhau Là Được của Tea, PC.Dưới đây là demo ảnh bìa mọi người nhấp vào ảnh để thấy rõ nét hơn nha. 
Cho năm tháng dần trôi cho em biết tình tôi, hai ta sẽ già cùng nhau.

Post a Comment

0 Comments