Các Thế Bấm Khác Nhau Của Một Hợp Âm Guitar

Một hợp âm trên đàn không chỉ có 1 cách bấm mà có rất nhiều cách bấm, Ở đây mình chỉ nêu ra các thế bấm phổ biến. kí hiệu "fr" có nghĩa là ngăn thứ bao nhiều. Vd: 8fr -> ngăn thứ 8 , Để tìm hợp âm mình muốn các bạn có thể bấm Ctrl -F rồi gõ vào " Hợp âm + Kí hiệu" .

Hợp âm C 
Hợp âm G Hợp âm Am Hợp âm Em Hợp âm F

Hợp âm DmHợp âm DHợp âm A 

Hợp âm Bm

Hợp âm F#m

Hợp âm E

Hợp âm B

Hợp âm C#m

Hợp âm G#mHợp âm A#

Hợp âm Gm Hợp âm F#

Hợp âm D#mTham khảo: HCE Guitar Class

Post a Comment

0 Comments