Friday, February 22, 2019

Các Thế Bấm Khác Nhau Của Một Hợp Âm Guitar

Các Thế Bấm Khác Nhau Của Một Hợp Âm Guitar

Một hợp âm trên đàn không chỉ có 1 cách bấm mà có rất nhiều cách bấm, Ở đây mình chỉ nêu ra các thế bấm phổ biến. kí hiệu "fr" có nghĩa là ngăn thứ bao nhiều. Vd: 8fr -> ngăn thứ 8 , Để tìm hợp âm mình muốn các bạn có thể bấm Ctrl -F rồi gõ vào " Hợp âm + Kí hiệu" .

Hợp âm C 
Hợp âm G Hợp âm Am Hợp âm Em Hợp âm F

Hợp âm DmHợp âm DHợp âm A 

Hợp âm Bm

Hợp âm F#m

Hợp âm E

Hợp âm B

Hợp âm C#m

Hợp âm G#mHợp âm A#

Hợp âm Gm Hợp âm F#

Hợp âm D#mTham khảo: HCE Guitar Class