Các Thế Bấm Khác Nhau Của Một Hợp Âm Guitar

Một hợp âm trên đàn không chỉ có 1 cách bấm mà có rất nhiều cách bấm, Ở đây mình chỉ nêu ra các thế bấm phổ biến. kí hiệu "fr" có nghĩa là ngăn thứ bao nhiều. Vd: 8fr -> ngăn thứ 8 , Để tìm hợp âm mình muốn các bạn có thể bấm Ctrl -F rồi gõ vào " Hợp âm + Kí hiệu" .

Hợp âm C 




Hợp âm G 



Hợp âm Am 



Hợp âm Em 



Hợp âm F

Hợp âm Dm







Hợp âm D







Hợp âm A 





Hợp âm Bm





Hợp âm F#m





Hợp âm E





Hợp âm B





Hợp âm C#m





Hợp âm G#m



Hợp âm A#





Hợp âm Gm 



Hợp âm F#





Hợp âm D#m



Tham khảo: HCE Guitar Class

Post a Comment

0 Comments