Monday, February 18, 2019

Công cụ hỗ trợ máy yếu| Tăng hiệu suất thiết bị, Dừng ứng dụng hệ thống v.v, +15 chức năng| NO ROOT

Công cụ hỗ trợ máy yếu| Tăng hiệu suất thiết bị, Dừng ứng dụng hệ thống v.v, +15 chức năng| NO ROOT


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
►XEM TRONG VIDEO :)

VIDEO TEST
----------------
DOWNLOAD:


TẢI XUỐNG KIỂU BÌNH THƯỜNG (TẢI CHẬM)
ĐÃ NHẬN ĐƯỢC LINK TẢI:↓↓↓↓
Bản quyền nội dung thuộc về QC MOD , Copy đi đâu nhớ ghi nguồn vào nhé ^^