Tuesday, February 26, 2019

SIÊU Fix Lag Liên Quân v11| Giảm 90% Giật Lag, Máy yếu Vào trận & Chọn tướng nhanh mượt hơn Iphone

SIÊU Fix Lag Liên Quân v11| Giảm 90% Giật Lag, Máy yếu Vào trận & Chọn tướng nhanh mượt hơn Iphone

ĐÃ FIX LỖI TẢI
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
►XEM TRONG VIDEO :)

VIDEO TEST
-----------------
DOWNLOAD:
   TẢI XUỐNG KIỂU BÌNH THƯỜNG (TẢI CHẬM)
ĐÃ NHẬN ĐƯỢC LINK TẢI:↓↓↓↓
Bản quyền nội dung thuộc về QC MOD , Copy đi đâu nhớ ghi nguồn vào nhé ^^