Friday, March 1, 2019

Tải GLTools NO ROOT cho mọi Android - Hỗ trợ bật FPS Cao cho tất cả Game Online

Tải GLTools NO ROOT cho mọi Android - Hỗ trợ bật FPS Cao cho tất cả Game Online

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
►XEM TRONG VIDEO :)

VIDEO TEST
DOWNLOAD:

   TẢI XUỐNG KIỂU BÌNH THƯỜNG (TẢI CHẬM)
ĐÃ NHẬN ĐƯỢC LINK TẢI:↓↓↓↓
Bản quyền nội dung thuộc về QC MOD , Copy đi đâu nhớ ghi nguồn vào nhé ^^