APK Extractor – Creator v1.2.9

Ứng dụng này sẽ trích xuất (share / tạo / tạo) apk đó được cài đặt trên thiết bị Android và sao chép vào thẻ SD. Và cũng hiển thị danh sách apk có sẵn trong sdcard của bạn

& # 10004; Chia sẻ ứng dụng đã cài đặt Apk (file .apk) thông qua Bluetooth, Email, vv
& # 10004; nhanh và dễ sử dụng.
& # 10004; chiết xuất tất cả hầu hết tất cả các ứng dụng, bao gồm các ứng dụng hệ thống.
& # 10004; Không truy cập ROOT yêu cầu.
& # 10004; cung cấp tùy chọn tìm kiếm để tìm kiếm ứng dụng.
& # 10004; Action bar, hỗ trợ từ các thiết bị Android 2.3.3+.
& # 10004; Có thể trích xuất tất cả các nhân apk bằng cách click vào nút menu.
& # 10004; Share Apk không được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ của bạn.
& # 10004; By Mặc định Apk sẽ được lưu trong / sdcard / APK_Extractor /.
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments