AppMgr Pro III (App 2 SD) v4.69 [Patched]

Bạn đang chạy ra khỏi kho ứng dụng? Bạn ghét phải kiểm tra từng ứng dụng nếu nó hỗ trợ di chuyển vào thẻ SD?

AppMgr (còn được gọi là App 2 SD) là một ứng dụng thiết kế hoàn toàn mới cung cấp các thành phần sau:
★ Di chuyển ứng dụng: di chuyển các ứng dụng sang bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài để có thêm nhiều không gian lưu trữ ứng dụng hơn
★ Ẩn ứng dụng: ần ứng dụng (built-in) hệ thống khỏi ngăn chứa ứng dụng
★ Đóng băng ứng dụng: đóng băng ứng dụng vì vậy nó sẽ không sử dụng bất kỳ CPU hoặc bộ nhớ nguồn
★ Quản lý ứng dụng: quản lý các ứng dụng cho phép gỡ cài đặt hàng loạt, di chuyển ứng dụng hoặc chia sẻ ứng dụng với bạn bè
★ nâng cấp kiểu giao diện người dùng, chủ đề
★ gỡ cài đặt hàng loạt ứng dụng
★ di chuyển hàng loạt ứng dụng sang bộ nhớ ngoài
★ thông báo mỗi khi ứng dụng có thể di chuyển được cài đặt
★ ẩn ứng dụng khỏi ngăn chứa ứng dụng
★ đóng băng ứng dụng sang trạng thái dừng
★ 1-chạm để xóa tất cả bộ nhớ cache
★ xóa hàng loạt cache của ứng dụng hoặc dữ liệu
★ xem hàng loạt ứng dụng trên Google Play
★ xuất danh sách ứng dụng
★ cài đặt ứng dụng từ danh sách ứng dụng đã xuất (Chỉ phiên bản PRO)
★ Không quảng cáo (Chỉ phiên bản PRO)
★ gỡ cài đặt nhanh chóng hoặc di chuyển một ứng dụng bằng cách kéo-và-thả
★ sắp xếp ứng dụng theo tên, dung lượng hoặc thời gian cài đặt
★ chia sẻ dang sách ứng dụng với bạn bè
★ hỗ trợ widget màn hình chủ
★ hỗ trợ Android 2 ~ 8
★ tùy chỉnh âm thanh thông báo, rung và ánh sáng
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments