Dict Box - Universal Offline Dictionary v7.0.9 [Pro]

Dict Box - từ điển Anh, Việt, Nhật, Trung, Pháp, Đức, Ý - Từ điển đa ngôn ngữ.
Được thiết kế cho việc tra cứu từ, dịch từ, dịch văn bản.

- Đơn giản, dễ xài, chạy offline.
- Tra từ trực tiếp trên trình duyệt web
- Phát âm offline
- Dịch văn bản, câu, cụm từ.
- Hỗ trợ tìm câu, cụm từ.
- Gợi ý từ.
- Tap lên từ để tra từ. (tự động phát hiện từ ghép)
- Liên kết với các từ điển web như Oxford, Cambridge, Wiki, …
- Chức năng nhắc nhở từ.
- Học từ với hình ảnh
- DS từ: Lịch sử, Yêu thích, Ghi chú…
- Và còn nhiều tính năng hay nữa.
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments