Sunday, April 7, 2019

Fix Lag Liên Quân v17 | Map Đền Núi Lửa đẹp và nhẹ, Vào trận 1s & Giảm 90% Giật Lag khi Combat tổng

Fix Lag Liên Quân v17 | Map Đền Núi Lửa đẹp và nhẹ, Vào trận 1s & Giảm 90% Giật Lag khi Combat tổng

Fix Lag Liên Quân v17 | Map Đền Núi Lửa đẹp và nhẹ, Vào trận 1s & Giảm 90% Giật Lag khi Combat tổng
Video Test: 

TẢI VỀ:
✓Đừng quên nhấn nút Like bạn thấy video hữu ích, và nút Subscribe nếu bạn muốn xem những video thủ thuật mới nhất từ QC MOD ^^