GeoSurvey Pro v3.1.3 [Patched bản quyền]

Ứng dụng được xây dựng để giúp cho việc thu thập các thông tin, dữ liệu không gian (điểm, đường, vùng) kèm theo là thuộc tính và hình ảnh ngoài thực địa được dễ dàng hơn.

Ứng dụng được xây dựng để giúp cho việc thu thập các thông tin, dữ liệu không gian (điểm, đường, vùng) kèm theo là thuộc tính và hình ảnh ngoài thực địa được dễ dàng hơn. Ứng dụng cũng có các chức năng tương tự như máy GPS cầm tay ngoài ra được bổ sung thêm nhiều chức năng mới để tận dụng hết sức mạnh trên chiếc smart phone, tablet của bạn. Các chức năng được tích hợp như sau:

- Khoanh vẽ các đối tượng (Điểm, Đường, Vùng) kèm theo thuộc tính và hình ảnh
- Tìm kiếm điểm mốc, nhập danh sách các điểm mốc từ (Excel, GeoJson). Chuyển đổi tọa độ điểm trực tiếp trên máy
- Quản lý các lớp dữ liệu trên bản đồ và tìm kiếm
- Hỗ trợ xuất dữ liệu ra Excel, GeoJson
- Cho phép người dùng tự định nghĩa mẫu nội dung thông tin cần thu thập với từng lớp Điểm, Đường, Vùng
- Hỗ trợ quản lý dữ liệu theo từng dự án riêng
- Hỗ trợ các loại hệ chiếu cơ bản WGS-84, VN-2000 toàn quốc, các địa phương và các hệ Nội bộ từng địa phương
- Chức năng lọc nhiễu tín hiệu GPS khi đo vẽ ngoài thực địa
- Hỗ trợ tính năng chụp ảnh lưu tọa độ và hướng chụp của ảnh
- Hỗ trợ tính năng la bàn số
- Hỗ trợ dữ liệu bản đồ offline (MBTILES), bản đồ trực tuyến khác (TMS), dịch vụ bản đồ (WMS)
- Chức năng hỗ trợ quản lý các thành viên trong nhóm ngay trên thực địa, người dùng có thể nhìn thấy vị trí của các thành viên khác trên bản đồ, hướng di chuyển, khoảng cách giữa các thành viên với người dùng theo thời gian thực (Realtime). Ngoài ra có thể chat, thông báo giữa các thành viên trong nhóm với nhau. Đây là tính năng đang được thử nghiệm, chúng tôi cam kết không lưu cũng như không thu thâp dữ liệu vị trí người dùng. Toàn bộ dữ liệu vị trí, hội thoại của người dùng đều tự hủy sau khi thoát ứng dụng. Chức năng này yêu cầu có kết nối internet (Wifi, 3G)
- Hiển thị thông tin tín hiệu các vệ tinh thu được tại thực địa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GeoSurvey is a mobile application developed for field survey and data collection. The GeoSurvey app support all mobile devices (phones, tablets) running Google Android OS 4.0 and above. GeoSurvey saves time for fieldwork by making good use of features built into smartphones such as GPS, digital compass, camera, sensors, etc. GeoSurvey has supported the VN2000 projection system for 63 provinces of Vietnam.

GeoSurvey supports users to collect different data types:

 - Spatial data: point, line, polygon.
 - Attribute data: Allows the user to create and custom form data.
 - Field image data and video.


GeoSurvey supoort user to import waypoints and vector data from the other sources, support to calculate direction and distance to waypoint (waypoint navigation), save the track in the field. GeoSurvey also supports users to export and share data online, offline and many other useful features.


GeoSurvey can also be customized and integrated with a back-end database to create a complete geographic data acquisition and management system for business such as fleet management, sales and delivery, utility mangement, surveying / measuring and monitoring the forest changes. Currently GeoSurvey has been used for a number of projects:

 - Nghi Son Petrochemical Industrial Park: scale 50 tablet, integrated with database system on Web server.
 - JICA Dien Bien project: scale 200 tablets, integrated with server system to monitor the forest changes.
 - Vietnam Forest and Delta Project in Thanh Hoa, Nghe An: 60 tablets, integrated with forest and biodiversity monitoring servers.
 - UN-REDD for 6 province: scale of 600 tablets, compatible with forest change monitoring server and FORMIS.


Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments