Home Workout - No Equipment v1.0.22 b.22 [Ad Free]

Yêu cầu: 4.2 trở lên
Tổng quan: Phiên bản ngày 1 tháng 3 năm 2019 Home Workouts cung cấp thói quen tập luyện hàng ngày cho tất cả các nhóm cơ chính của bạn. Chỉ trong vài phút mỗi ngày, bạn có thể xây dựng cơ bắp và giữ thể lực ở nhà mà không cần phải đến phòng tập thể dục. Không có thiết bị hoặc huấn luyện viên cần thiết, tất cả các bài tập có thể được thực hiện chỉ với trọng lượng cơ thể của bạn.

Home Workouts cung cấp thói quen tập luyện hàng ngày cho tất cả các nhóm cơ chính của bạn. Chỉ trong vài phút mỗi ngày, bạn có thể xây dựng cơ bắp và giữ thể lực ở nhà mà không cần phải đến phòng tập thể dục. Không có thiết bị hoặc huấn luyện viên cần thiết, tất cả các bài tập có thể được thực hiện chỉ với trọng lượng cơ thể của bạn.

Có gì mới:
Không thay đổi
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments