LED Scroll Pro v4.4.5

Sử dụng màn hình điện thoại để mô phỏng hiệu ứng text LED.

Siêu mạnh mẽ:
1. Hỗ trợ một loạt các phông chữ, biểu tượng cảm xúc, tất cả các phương pháp đầu vào có thể được đầu vào, có thể được hiển thị
2. Hỗ trợ màu chữ, thiết lập màu nền
3. Hỗ trợ cài đặt độ phân giải
4. Hỗ trợ thiết lập tốc độ
5. Hỗ trợ các thiết lập độ sáng
6. Ngoài ra còn có một chức năng vẽ tay mạnh mẽ
7. Lưu GIF và chia sẻ
8. Không có quảng cáo
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments