Phonto - Text on Photos v1.7.24 [Pro]

Yêu cầu: 4.0.3 trở lên
Tổng quan: Phonto là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn thêm văn bản vào ảnh.

Phonto là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn thêm văn bản vào hình ảnh.

★ Hơn 200 phông chữ có sẵn.
★ Bạn có thể cài đặt các phông chữ khác.
★ Kích thước văn bản có thể thay đổi.
★ Màu văn bản có thể thay đổi.
★ văn bản shodow có thể thay đổi.
★ Văn bản có thể xoay.
★ Màu văn bản và chiều rộng có thể thay đổi.
★ Màu nền văn bản có thể thay đổi.
★ Khoảng cách chữ có thể thay đổi
★ Khoảng cách dòng có thể thay đổi

Lưu ý: Không cài đặt ứng dụng này nếu bạn mong đợi Phonto cho iOS. Phonto cho Android không có tất cả các tính năng tương đương với Phonto cho iOS.

Hình ảnh quá lớn có thể khiến ứng dụng bị sập. Bạn nên bật cài đặt kích thước hình ảnh 'Trung bình' hoặc 'Nhỏ'.

-------------------------------------
Cách cài đặt phông chữ
-------------------------------------
_http: //phon.to/android/install_fonts

1. Tải tập tin phông chữ từ trực tuyến. Để tìm kiếm phông chữ, chỉ cần google "MIỄN PHÍ".
2. Mở tệp phông chữ (*** zip, *** ttf, ***. Otf) trong Phonto.

LƯU Ý: Don triệt quên kiểm tra giấy phép phông chữ trước khi cài đặt.

-------------------------------------
Tùy chọn không có quảng cáo
-------------------------------------
Tùy chọn Không có Quảng cáo sẽ xóa tất cả quảng cáo khỏi Phonto. Nếu bạn muốn mua tùy chọn này, vui lòng truy cập "Cài đặt" trong Phonto và nhấn "Tùy chọn không có quảng cáo".

Có gì mới:
Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments