Amlogic TV Box tool (Unreleased) v1.0.28 [Pro]

Cài đặt ứng dụng này đến hộp truyền hình dựa Amlogic SoC của bạn và thử nghiệm nó.

Cài đặt ứng dụng này đến hộp truyền hình dựa Amlogic SoC của bạn và thử nghiệm nó.

SoC hỗ trợ: AML S802, S805, S812, S905, S905X, S905D, S905L, S905W, S912

Root là cần thiết đối với một số chức năng
Từ khóa: hộp với chipset trên:
Alfawise, Beelink, Sunwell, Xiaomi, Nexbox, Mecool, Acemax, Tanix, Yokatv, Caidao, Sammix, Rupa, Leelbox, Kasit, Docooler, Damark, GooBangDoo, Guleek, Seguro, Bqeel, QcoQco, Kingbox, Egoiggo, Emish, Rippl, MXQ, Megogo, Yundoo, Dolamee, Sidiwen, Coowell, Khadas, i96, Scischon, Xnano
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments