Auto Move To SD Card v1.2.2 [Premium]

Lo lắng về bộ nhớ trong thấp trên điện thoại của bạn? Nếu bạn đang sử dụng một thẻ nhớ SD (Memory Card) trên điện thoại của bạn sau đó ứng dụng này là rất hữu ích cho bạn.

Với ứng dụng này bạn có thể tự động chuyển các tập tin từ bộ nhớ trong vào bộ nhớ thẻ SD của bạn.

Auto Chuyển từ nội bộ vào bộ nhớ ngoài (SD Card):
Với tính năng này, chuyển tự động giúp chuyển các tập tin từ bộ nhớ trong để lưu trữ bên ngoài tự động và tránh bộ nhớ trong của bạn để kiệt sức. Tính năng này hỗ trợ tất cả hình ảnh, video, âm thanh, tài liệu, apk và loại file khác.
chuyển Auto sẽ mà không cần mở ứng dụng này, sẽ chuyển các tập tin từ thư mục được lựa chọn bất cứ khi nào một tập tin mới sẽ được thêm vào những thư mục đã chọn.
Bạn đặc biệt có thể chọn thư mục mà từ đó chuyển tự động các tập tin nên hoạt động.

Chuyển thủ công:
Với ứng dụng này, bạn có thể chuyển tất cả các loại tập tin từ nội bộ để bên ngoài hoặc bên ngoài để Internal Storage.

Ứng dụng cũng cho thấy thống kê bộ nhớ trong và bên ngoài.


Lợi ích của ứng dụng này:
- Ứng dụng giúp bạn tự động chuyển các tập tin từ nội bộ để tiết kiệm bộ nhớ ngoài nỗ lực và thời gian của bạn.
- Ứng dụng giúp giữ bộ nhớ trong đủ trống để làm cho công việc điện thoại nhanh và hiệu quả.
- Ứng dụng cũng cho phép chuyển thủ công các tập tin từ nội bộ để bên ngoài hoặc ngược lại.
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments