AutoSkip v1.1.3 [Unlocked]

Yêu cầu: 6.0+
Tổng quan: AutoSkip đang bỏ qua quảng cáo cho youtube & netflix.

Những đặc điểm chính

1. Tự động nhấp bỏ qua quảng cáo Youtube

2. Tự động tắt tiếng khi phát quảng cáo Youtube

3. Tự động nhấp vào Netflix bỏ qua phần giới thiệu

4. Tự động nhấp vào Netflix tập tiếp theo

Có gì mới:
Lỗi cố định
Tải về miễn phí

Ch...í..t V..ô ả..h ở t.r.ê..n c.h...o NQC cái. nha ^^..r.ồ....i Nhấn ► TẢI VỀ

Post a Comment

0 Comments