FFmpeg Media Encoder v2.2.4 [Unlocked]

Giao diện đơn giản này mã hóa video và âm thanh siêu nhanh - FFmpeg (http://ffmpeg.org/)
FFmpeg đã được tích hợp vào chương trình và không yêu cầu tải xuống codec bổ sung.

Mục đích chính: để chuyển đổi bất kỳ video nào sang mp4 hoặc mp4, có thể hiểu được với các thiết bị Android và thay đổi kích thước dưới độ phân giải màn hình của thiết bị. Bạn cũng có thể trích xuất âm thanh mp3 từ video.

Hỗ trợ: MPEG4, h264, mp3, aac, ogg (vorbis và theora) và nhiều định dạng khác (danh sách có thể được tìm thấy trong chương trình). Tối ưu hóa cho x86 и ARMv7 (cortex-a8).

Yêu cầu: Bộ xử lý ARMv7 trở lên hoặc x86.Tích hợp fmpeg v2.3: (libx26, libmp3lame, vorbis, theora, libfaac, libvpx)

Android 5.0 và cao:
Tích hợp ffmpeg v4.1 (x264, x265, ogg, vorbis, theora, opus, vp8, vp9, mp3lame, libfdk_aac)

Nhiều tùy chọn bạn sẽ tìm thấy trong các trang man của FFmpeg.
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments