StbEmu (Pro) v1.1.13

Hãy nhớ rằng ứng dụng này được cấu hình cho một cổng thông tin giới thiệu IPTV cho mục đích thử nghiệm. Nếu bạn muốn sử dụng các ứng dụng của bạn phải cấu hình các ứng dụng cho nhà cung cấp IPTV của bạn.

Hãy nhớ rằng ứng dụng này được cấu hình cho một cổng thông tin giới thiệu IPTV cho mục đích thử nghiệm. Nếu bạn muốn sử dụng các ứng dụng của bạn phải cấu hình các ứng dụng cho nhà cung cấp IPTV của bạn.

Các ứng dụng không hỗ trợ m3u (hoặc bất kỳ người khác) danh sách nhạc.

============
Chú ý: Ứng dụng này được thiết kế để được sử dụng bởi người dùng có kinh nghiệm. Để làm việc một cách chính xác nó phải được cấu hình đầu tiên và nếu bạn đã không bao giờ được cấu hình hộp IPTV nó có thể khó khăn để bạn có thể cấu hình nó. Hãy nhớ, rằng ứng dụng này có chứa rất nhiều các thiết lập mà đã được cấu hình trước khi nó có thể được sử dụng bởi một người dùng (đọc wiki đầu tiên). Nếu bạn làm điều gì đó sai, bạn có thể làm cho các ứng dụng không thể làm việc.
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments