U-Dictionary: Dịch và học tiếng Anh v4.1.0 [Mod Ad-Free]

U-Dictionary là một ứng dụng từ điển và dịch miễn phí.

Ứng dụng Tự Cải thiện Tốt nhất của Google Play & Ứng dụng Tốt nhất của năm 2016
Giờ đây, bạn có thể dịch giữa hai ngôn ngữ bất kỳ với 108 ngôn ngữ !

U-Dictionary cung cấp các từ điển gồm 44 ngôn ngữ được phát triển ban đầu, Từ điển Nâng cao Collins, Từ điển WordNet, Câu Song ngữ, Mẫu Câu, Từ Đồng nghĩa, Từ Trái nghĩa, Cụm từ, v.v. Ngoài ra, U-Dictionary được trang bị các bài báo, trò chơi và câu đố tiếng Anh để giúp bạn tăng cường trình độ tiếng Anh của mình .

U-Dictionary không chỉ là từ điển tiếng Anh đích thực nhất mà còn là trình dịch đa ngôn ngữ mạnh mẽ . Chúng tôi đáp ứng tất cả nhu cầu dịch thuật của bạn để phù hợp với những tình huống khác nhau như học tập, làm việc và đi du lịch nước ngoài. U-dictionary cung cấp nhiều hơn một từ điển!

Tính năng của U-Dictionary:
Dịch Văn bản: Dịch giữa hai ngôn ngữ bất kỳ từ 108 ngôn ngữ.
Dịch bằng Máy ảnh: Chụp ảnh có văn bản để dịch. Nhận biết 12 ngôn ngữ.
Từ điển Ngoại tuyến: Tải xuống miễn phí Gói Ngoại tuyến cho 44 ngôn ngữ và từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cụm từ, mẫu câu tiếng Anh, Từ điển Nâng cao Collins và Từ điển WordNet.
Sao chép để Dịch: Sao chép bất kỳ từ hoặc câu nào trong khi duyệt, nhắn tin hoặc đọc tin tức để hiểu ý nghĩa ngay lập tức.
Màn hình Khóa Từ : Hiển thị các từ bạn chọn trên Màn hình Khóa không có mạng bằng cách truy cập gói ngoại tuyến.
Dịch Nhanh: Hiểu ý nghĩa trong thanh thông báo mà không cần mở U-Dictionary.
Từ của Tôi: Lưu các từ quan trọng vào các thư mục khác nhau. Thu thập và sửa đổi.
Phát âm tiếng Anh Hoàn hảo: Giọng Anh Anh và Anh Mỹ đích thực. Lắng nghe và học hỏi.
Mẫu Câu: Đã thu thập từ các trang web tin tức quốc tế nổi tiếng như BBC, NPR, v.v.
14 Ngôn ngữ Hiển thị : Bây giờ bạn có thể đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
Từ Dành cho Hôm nay: Học từ mới mỗi ngày để mở rộng từ vựng của bạn.
Trò chơi Chữ: Trò chơi tìm từ đồng nghĩavà trò chơi chính tả. Học và chơi.
Video Hài hước: Sử dụng hoàn toàn thời gian rảnh của bạn để học tiếng Anh một cách dễ dàng và thú vị.
Câu lạc bộ Viết: Nói về các chủ đề được đưa ra mỗi tuần của chúng tôi để phát triển kỹ năng viết của bạn
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments