WolframAlpha v1.4.8.2019051501 [Patched]

WolframAlpha
Bạn còn nhớ máy tính Star Trek chứ? Nó cuối cùng cũng xảy ra với trò chơi Wolfram | Alpha. Dựa trên 25 năm phát triển do Stephen Wolfram lãnh đạo, Wolfram | Alpha đã nhanh chóng trở thành nguồn cung cấp dứt khoát thế giới cho kiến thức chuyên môn và tính toán tức thời.

Trên hàng ngàn tên miền, với nhiều liên tục được thêm vào Wolf Wolfram | Alpha sử dụng bộ sưu tập thuật toán và dữ liệu khổng lồ của nó để tính toán câu trả lời và tạo báo cáo cho bạn.

Các bộ phận của Wolfram | Alpha được sử dụng trong Trợ lý Apple Siri; ứng dụng này cho phép bạn truy cập toàn bộ sức mạnh của công cụ tri thức tính toán Wolfram | Alpha.

Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments