Tuesday, June 4, 2019

GTA V MOD v8 (445MB) Đồ Họa Full HD 60FPS - FULL GPU & RAM 1GB+

GTA V MOD v8 (445MB) Đồ Họa Full HD 60FPS - FULL GPU & RAM 1GB+

✓Đừng quên nhấn nút Like bạn thấy video hữu ích, và nút Subscribe nếu bạn muốn xem những video thủ thuật mới nhất từ QC MOD ^^
Video Test:

Password Giải nén Extract : NQCMOD
------------------
VIDEO TEST

----DOWNLOAD GTA V MOD V- 👇👇----

Chít z..ô....ảh ở trên dưới cho QC MOD 1 cái rồi tải cũng dc mà ♥ Ch...í.....t Xong Rồi thì Nhấn Vô Đây Để ► GO TO DOWNLAOD GTA V 8 APK ^^
-----------------------------------------
--Các Phiên bản GTA V MOD trước đó:
►GTA V MOD V7 (500MB) FULL HD 1080P + MENU MOD SIÊU XE: https://www.youtube.com/watch?v=ly8JkFIy2BA
GTA V MOD v6 (450MB) Cho mọi Android - Bản đồ siêu rộng - Hỗ trợ máy Ram 1GBhttps://youtu.be/_nj_hYnvMwI

►GTA V MOD V5 (600MB) Ultra HD 1080P: https://youtu.be/bFslTgFhH7g

►GTA V MOD V4 (400MB) FULL HD: https://www.youtube.com/watch?v=2ii08_sF2Oc

►GTA V MOD V3 (204MB) FULL HD: https://www.youtube.com/watch?v=JWqnKO_zh-8&t=4s

►GTA V MOD V2 (200MB) FUL HD: https://www.youtube.com/watch?v=orvK4eIu8Q4&t=15s

►GTA V MOD V1 (200MB) SA HD: https://www.youtube.com/watch?v=J_zokZGp6AI&t=5s