FREE FIRE LITE APK v1.38.1 #1│Giảm 95% Đồ họa Full Map,Galaxy Mode,High FPS│Fix Out Game cho máy yếu


Tổng quan:
Name: FF LITE v1.38.1
Dung Lượng: 66 MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .APK file by NQC MOD
Video Test


Giới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ chia sẻ cho các bạn FREE FIRE LITE APK v1.38.1 #1│Giảm 95% Đồ họa Full Map,Galaxy Mode,High FPS│Fix Out Game cho máy yếu với các tính năng:

-GIẢM 95% ĐỒ HỌA CHO TẤT CẢ MAP (-95% GRAPHIC FOR ALL MAP)
-CHẾ ĐỘ MAP VŨ TRỤ ĐÃ ĐƯỢC TỐI ƯU THAY THẾ CHO MAP THƯỜNG GIÚP MÁY YẾU MƯỢT MÀ HƠN (GALAXY MODE)
-ỔN ĐỊNH FPS - GIẢM TÌNH TRẠNG TỤT FPS TRÊN MÁY CẤU HÌNH THẤP (HIGH FPS OPTIMIZE)
-DATA FIX LAG NÉN DỮ LIỆU GIÚP VÀO GAME NHANH HƠN 
-CÒN NỮA... XEM TRONG VIDEO

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
►Cài đầy đủ 3 bản trong video
----DOWNLOAD VỀ MÁY----

► Download

Post a Comment

0 Comments