GLTools Liên Quân NO ROOT - Giảm đồ họa game Liên Quân giúp máy yếu Chơi mượt & Vào trận 0s

Tải về 
ĐÃ NHẬN ĐƯỢC LINK TẢI:↓↓↓↓

Full Link Tải(Cần Key Unlock link)
 

Tổng quan:

Dung Lượng: 50MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .APK file by NQC MOD
Video Test
Giới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ chia sẻ cho các bạn GLTools Liên Quân NO ROOT - Giảm đồ họa game Liên Quân giúp máy yếu Chơi mượt & Vào trận 0s với các tính năng

TÍNH NĂNG

-Hỗ trợ giảm đồ họa game Liên Quân theo 3 cấp độ tùy chọn : Vừa - Trung Yếu - Cực yếu 
-Hỗ trợ tính năng Tải tướng nhanh và Chọn tướng nhanh cho tất cả máy Mạnh -Trung - Yếu - Cực yếu
-Hỗ trợ tối ưu FPS và PING khi đang trong trận & đang Combat
-Hỗ trợ Tối ưu Game (Xóa Background và các hình ảnh sự kiện, Các hiệu ứng...) giúp vào Game nhanh hơn cho tất cả máy
-Hỗ trợ Vào trận nhanh 
-Hỗ trợ Tối ưu FPS giúp ổn định FPS khi đang combat trên những máy yếu
-Phiên bản GLTool được phát triển ở kênh NQC MOD là phiên bản NO ROOT và hoạt động trên mọi thiết bị
-CÒN NỮA... XEM TRONG VIDEO

----DOWNLOAD VỀ MÁY----


Post a Comment

3 Comments

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkoSakmpsXrOYE5GF2wTA9YawBu6uqZVb8trP2NwK_ZHHvZoOEAEg4vGKN2DBBaAB3_nImQPIAQGoAwHIA5sEqgSIAk_Q4AKXrip-o-baJp6cyPU2kxX35ZEvsuTib_hxhbRtC0mwlRcYsoCiaY-DZasSyCcnfO2Ocu9fy8S9__GiX8YiCBA1Nm3orSGXsDAb6HeGSXbXiehpiSpKhhhXp_exMEa6Pol1hdr-26pazku8hjMZjIeR05vlHcqa2wGXAUpmoEz792j5ndzCXzYJFQSPsE6FBuNlG8YQOz8_YJpC4Rb5tdlmnthAUmFEBGruPh88XEOtOGoxDZxeF9S2Og_V4dyv2qh9gjyPVliZ4JIAGU_A8HoW9eZvW1cjnIdnTdv0Ek3kOauj96amzufY6-XGWDPoxRBe8X8QhQROJEBvBsn4_jPRYa__tsAE6pe-9bYCiAWD66qAGKAGGrAGAdgGAoAHiYa3ZqgHjs4bqAfVyRuoB6EBqAetyhuoB5PYG6gHn9sbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcB-gcTY29tLmZhY2Vib29rLmthdGFuYZgIAaAIuuupBLAIArgIAdIIBwiAARABGB6xCRlu2g4u5ZW8gAoBkAsFyAsB2BMMghQUGhJ3d3cubGFnbW9iaWxlLnNpdGWwFQGYFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRolzh8ZG4sK7C9_Yp5SlOAaQ&sig=AOD64_0b6vlTXaJe1ZYxKvOx8T83bl7Qkg&client=ca-pub-4206525833851343&nb=9&adurl=intent://details%3Fid%3Dcom.facebook.katana%26inline%3Dtrue%26enifd%3DANRrB2MpJgqw9SjejGdETAR46E3Ro6kHLJEJqR-bSOXuZI0giOQ-GK55srx4pgPkP_2uUsjHwbTlu-uC6D0CYNw7Z2XQD3I%26gclid%3DEAIaIQobChMIs6mc6ZyZ6AIVkcKWCh3AugFmEAEYASAAEgKfwPD_BwE%26gref%3DEikQAhohChsKEwizqZzpnJnoAhWRwpYKHcC6AWYQARgBIAASAp_A8P8HARjf-ciZAyIICAEYHyABMAE%23Intent%3Bscheme%3Dmarket%3Bpackage%3Dcom.android.vending%3Bend%3B

    ReplyDelete
Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)