Phần mềm Fix Lag,Tối ưu Data & Giảm Đồ Họa cho Full Máy

Tổng quan:
Dung Lượng: 53MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .APK file by NQC MOD
Video Test


Giới thiệu:
các tính năng

►ỨNG DỤNG GL TOOLS LQM V2 GIÚP :

-TỐI ƯU DỮ LIỆU GAME 

-GIẢM ĐỒ HỌA GAME

-UNLOCK CHẾ ĐỘ HD GRAPHICS SIÊU MƯỢT FULL MÁY

►TÍNH NĂNG MỞ RỘNG TRONG PHẦN TỐI ƯU: 

-CHỌN TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH, GIAO DIỆN TỐI ƯU MƯỢT MÀ
DOWNLOAD L..IA V..ÀO. Ả..NH D..ƯỚI:


Post a Comment

0 Comments