Wednesday, September 4, 2019

Ứng dụng tăng tốc độ Kết nối Internet mạng 3G/4G/WIFI cho Android » Giảm PING Game & Lướt Web nhanh

Ứng dụng tăng tốc độ Kết nối Internet mạng 3G/4G/WIFI cho Android » Giảm PING Game & Lướt Web nhanh
Tổng quan:
Dung Lượng: 460MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .APK file by NQC MOD
Video Test


Giới thiệu:
các tính năng

►ỨNG DỤNG DNS CAO CẤP GIÚP :

-TĂNG TỐC ĐỘ KẾT NỐI MẠNG 3G/4G/WIFI

-GIẢM PING TỐI ĐA

-TĂNG TỐC ĐỘ DOWNLOAD / UPLOAD

-DUYỆT WEB NHANH ,AN TOÀN & BẢO MẬT HƠN

-CHẶN WEB ĐỘC HẠI, WEB ĐEN

DOWNLOAD L..IA V..ÀO. Ả..NH D..ƯỚI: