Wednesday, October 2, 2019

Hướng dẫn MOD Khung & Rank Thách Đấu Liên Quân mùa 12 » Lên Rank Thách Đấu chỉ trong 5 phút

Hướng dẫn MOD Khung & Rank Thách Đấu Liên Quân mùa 12 » Lên Rank Thách Đấu chỉ trong 5 phútTổng quan:
Dung Lượng: 11MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .zip file by NQC MOD
Video Test


Giới thiệu:
các tính năng


-CÁC RANK ĐỒNG, BẠC → TINH ANH THÀNH RANK THÁCH ĐẤU CHỈ TRONG 5 PHÚT

-KHUNG BẠC → TINH ANH THÀNH KHUNG THÁCH ĐẤU & HIỆU ỨNG ĐỌC LẠ

-NQC MOD CAM KẾT AN TOÀN 100%, KHÔNG KHÓA NICK, RANK NÀO CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC


DOWNLOAD L..IA V..ÀO. Ả..NH D..ƯỚI: