Ứng dụng Launcher siêu nhẹ chỉ 40KB cho Android » Tiết kiệm pin, Giao diện mượt & Ít tốn RAM
Tổng quan:
Dung Lượng: 41KB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .APK file by NQC MOD
Video Test


Giới thiệu:
các tính năng


-DUNG LƯỢNG CỰC KỲ NHẸ CHỈ 40KB

-TIẾT KIỆM PIN HƠN SO VỚI LAUCHER GỐC

-ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG & DỄ SỬ DỤNG

-GIAO DIỆN MƯỢT MÀ

-ÍT TỐN RAM HƠN SO VỚI LAUNCHER GỐC CỦA MÁY


DOWNLOAD L..IA V..ÀO. Ả..NH D..ƯỚI:

Post a Comment

0 Comments