Ứng dụng biến Điện thoại thành Linux Launcher tha hồ Troll bạn bè,Người thân

Giới thiệu:

Bạn có bị bệnh của tất cả những đầy màu sắc và hỗn loạn phóng?
Đã biểu tượng , App Drawer và Dock làm phiền bạn đủ?
Bạn có bỏ lỡ những thời điểm khi bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với một lệnh đơn giản?
Sau đó, T-UI Launcher và nó kiểu Linux CLI ( C ommand L ine I nterface) là chính xác những gì bạn cần.

Video hướng dẫn 


----DOWNLOAD VỀ MÁY ----
Tải về Link Server 1 Ấn độ chậm
Đã nhận link tải

Tải về Link Server 2 VN nhanh

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG:

• lệnh T-UI (như gỡ bỏ cài đặt , mở , sms , ..)
• Native Android / Linux lệnh
• bí danh , sử dụng yêu thích của bạn lệnh nhanh hơn
• đề xuất , để giúp bạn soạn lệnh của bạn
• trình đọc RSS
• Ghi chú , cho danh sách công việc phải làm của bạn trong ứng dụng
• trả lời để thông báo trực tiếp từ launcher của bạn
• trực tuyến chủ đề kho, chia sẻ thiết lập của riêng bạn với cộng đồng
• TUIXT , soạn thảo văn bản trong ứng dụng
• cực kỳ cao chỉnh launcher
• CLI nhạc máy nghe nhạc
• đầy đủ Linux như CLI giao diện

lệnh Một số T-UI:
• gỡ bỏ cài đặt [ứng dụng]
• sms [xúc] [text]
• gọi [xúc]
• calc [biểu hiện]
• tìm kiếm [google, playstore, youtube, các file]
• wifi
• flash
• chia sẻ [file]
• mv / cp [file] [đích]
+ Nhiều lệnh Linux khác

Liên kết hữu ích:
Wiki -> https://goo.gl/5znteK
cộng đồng Google+ -> https://goo.gl/aoMnXX
GitHub -> https://goo.gl/As4JG6
Twitter -> https://goo.gl/pgWs8V
Telegram -> https://goo.gl/sqy2ft

Mẹo : không cài đặt này nếu bạn không thích có một CLI như nhà của bạn Launcher, nếu bạn ghét Linux hoặc hai thứ với nhau.

Ứng dụng này sử dụng giấy phép Device Administrator.IMG SHOTPost a Comment

10 Comments

 1. https://www.nqcuong.com/2019/10/app-tao-anh-chuyen-ong-trong-anh-tinh.html

  ReplyDelete
 2. https://www.nqcuong.com/2019/10/app-tao-anh-chuyen-ong-trong-anh-tinh.html

  ReplyDelete
 3. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6DnfGFc_YK2pIILO2QSp16_ICfr6xdRhr9e-mu4N1IS7-5oCEAEg4s24c2DBBaAB34T1owPIAQmoAwHIA8sEqgSQAk_QOI-Boo7ZrGpuepOdvj1BEq5UYnM94Ht-XtE_uHZ2RNB1YFfAfCfn2z4c6-kLYep2-8OR-1RE4_rFCHSxsoFWaF_gTx1_vH4y3rLI0AYJAOLXN__R3iBZ-qhPQmoYTDZ_HKosJoN7Wn-Sq14h1DQcbTTE5zDshdZNtga4hc8Wa6nG7a0NDV63xvm_GikS0yEF_84vNnyHvrCRwM8HJkiOnEWOegR8b80YJSHLonoWsJNoOQ_G65PwQfQZQBEFgxg8N6D512U8H1VpL5O8mzwP9IaQnkDhs-fDJjr51bqzdHfTnVcD47ibqh4sk412E_Xw0KolHaOIZ6hXq7AzH3MLbvRxia3n9EnFGz9ciOdBwASDxJHXtwOIBY-7vK0ukAYBoAYu2AYCgAeJ-4pciAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcAoAiCmagEsAgC0ggGCAAQAhgasQkpBlNVd1HOvYAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTCoIUEBoOd3d3LmhheW1vZC50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3CazkP15f4bRixv2Kj_OZIq7l7D4_YOJMAgxMLyBJHnAEuNO7OXzEcaaSi3pgvzfcNfJLbHfj4d30PgI73rUToblfVJEAZEJlwuxkpAB46oNqfSN9MOBQv3mdvvLg628AuSC9DIAwIOgjh1tlHr6QiMH_Zk4&sig=AOD64_11L2xqvI60RnPDR0j9W5mbf8BDWg&client=ca-pub-4224266832727501&nb=9&adurl=https://fptshop.com.vn/ctkm/khuyen-mai-thang%3Futm_source%3DGDN_ECOM%26utm_campaign%3DEvent%2520-%2520GDN%2520-%2520Normal%2520Sale%2520-%25208/3%2520-%25202021%2520Mar%2520-%2520Ecom%26utm_medium%3DCPC%26utm_content%3DCustom%2520Intent%26utm_term%3DCustom%2520Intent%2520-%2520Image%2520Ads%26gclid%3DCj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlHT4UrwDD7g3niFpjO60bF3t5E1Url2x7dJBawfzc4Ula-yhW0ABHQaAu6zEALw_wcB

  ReplyDelete
 4. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6DnfGFc_YK2pIILO2QSp16_ICfr6xdRhr9e-mu4N1IS7-5oCEAEg4s24c2DBBaAB34T1owPIAQmoAwHIA8sEqgSQAk_QOI-Boo7ZrGpuepOdvj1BEq5UYnM94Ht-XtE_uHZ2RNB1YFfAfCfn2z4c6-kLYep2-8OR-1RE4_rFCHSxsoFWaF_gTx1_vH4y3rLI0AYJAOLXN__R3iBZ-qhPQmoYTDZ_HKosJoN7Wn-Sq14h1DQcbTTE5zDshdZNtga4hc8Wa6nG7a0NDV63xvm_GikS0yEF_84vNnyHvrCRwM8HJkiOnEWOegR8b80YJSHLonoWsJNoOQ_G65PwQfQZQBEFgxg8N6D512U8H1VpL5O8mzwP9IaQnkDhs-fDJjr51bqzdHfTnVcD47ibqh4sk412E_Xw0KolHaOIZ6hXq7AzH3MLbvRxia3n9EnFGz9ciOdBwASDxJHXtwOIBY-7vK0ukAYBoAYu2AYCgAeJ-4pciAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcAoAiCmagEsAgC0ggGCAAQAhgasQkpBlNVd1HOvYAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTCoIUEBoOd3d3LmhheW1vZC50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3CazkP15f4bRixv2Kj_OZIq7l7D4_YOJMAgxMLyBJHnAEuNO7OXzEcaaSi3pgvzfcNfJLbHfj4d30PgI73rUToblfVJEAZEJlwuxkpAB46oNqfSN9MOBQv3mdvvLg628AuSC9DIAwIOgjh1tlHr6QiMH_Zk4&sig=AOD64_11L2xqvI60RnPDR0j9W5mbf8BDWg&client=ca-pub-4224266832727501&nb=9&adurl=https://fptshop.com.vn/ctkm/khuyen-mai-thang%3Futm_source%3DGDN_ECOM%26utm_campaign%3DEvent%2520-%2520GDN%2520-%2520Normal%2520Sale%2520-%25208/3%2520-%25202021%2520Mar%2520-%2520Ecom%26utm_medium%3DCPC%26utm_content%3DCustom%2520Intent%26utm_term%3DCustom%2520Intent%2520-%2520Image%2520Ads%26gclid%3DCj0

  ReplyDelete
 5. https://www.nqcuong.com/2019/12/ung-dung-bien-ien-thoai-thanh-cong-cu.html?showComment=1620621621918&m=1

  ReplyDelete
Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)